กระทรวงศึกษาธิการคัดค้านการขยายเวลาการศึกษาถึง 12 ปี

ความคิดของการขยายการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปีแสดงโดยตัวแทนของประชาชนจากพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย Vasily Vlasov เขาเสนอให้ขยายเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนเป็นเดือนและชดเชยเวลานี้พร้อมกับปีการศึกษาเพิ่มเติม

กระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ไม่สนับสนุนความคิดริเริ่มเพราะภาควิชาเชื่อว่าระบบที่พัฒนาขึ้นในขณะนี้กระจายการโหลดอย่างเท่าเทียมกัน

กระทรวงเล่าว่าในสหภาพโซเวียตเด็ก ๆ ในโรงเรียนการศึกษาทั่วไปได้ศึกษาเป็นเวลา 10 ปี

การตั้งครรภ์

พัฒนาการ

สุขภาพ