เสร็จสิ้น: ทารกจีนบล็อก iPhone ของแม่เป็นเวลา 47.5 ปี

คุณแม่ยังสาวจีนไม่ทราบวิธีที่จะครอบครองลูกที่มีเสียงดังของเธอและตัดสินใจที่จะให้ลูกชายวัยสองขวบของเธอ iPhone ของคุณเพื่อชมวิดีโอ

เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างและระบบขอรหัสผ่าน ทารก ป้อนผิดหลายครั้ง และอุปกรณ์ดังกล่าวถูกบล็อกไม่น้อยกว่า 47.5 ปีหรือ 25 ล้านนาที

ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่รายงานบนเครือข่ายสังคม

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแนะนำผู้ปกครองให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหานี้และเตือนว่า อุปกรณ์ราคาแพง - ไม่ใช่ของเล่น สำหรับเด็กเล็ก

การตั้งครรภ์

พัฒนาการ

สุขภาพ