ปฏิทินการพัฒนาเด็ก

ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องคิดเลขของเราคุณสามารถตรวจสอบว่าการพัฒนาของเด็กนั้นสอดคล้องกับบรรทัดฐานที่ยอมรับหรือไม่ ในการทำเช่นนี้ให้ป้อนวันเดือนปีเกิดของเด็กและคลิกปุ่ม "สร้างปฏิทิน"

วันเดือนปีเกิด

การตั้งครรภ์

พัฒนาการ

สุขภาพ