ระดับ HCG ในฝาแฝด

เนื้อหา

การเกิดของฝาแฝดเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ปกครองที่รัก การแบกทารกหลายคนในครั้งเดียวนั้นยากกว่าและมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการรวมถึงการปรับสมดุลของฮอร์โมน บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการกำหนด chorionic gonadotropin ในมารดาที่อุ้มเด็กมากกว่าหนึ่งคน

มันคืออะไร

ระดับเอชซีจีเป็นดัชนีขั้นพื้นฐานของการตั้งครรภ์ ด้วยความเข้มข้นของสารนี้ในเลือดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า การเพิ่มขึ้นของ chorionic gonadotropin จะสังเกตได้ในระหว่างการปลูกฝังตัวอ่อนไปยังผนังมดลูก ยิ่งตัวอ่อนมีระดับของฮอร์โมนนี้มากขึ้น พบในเลือดของหญิงตั้งครรภ์

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายของผู้หญิงในการดำเนินกระบวนการหลายอย่างที่เริ่มเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ ฮอร์โมนนี้ช่วยเตรียมภูมิคุ้มกันของคุณแม่ในอนาคตเพื่อให้สิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีแอนติเจนชุดใหม่ของตัวเองจะเติบโตในครรภ์

การเพิ่มคุณค่าของเอชซีจีช่วยในการทำให้ปกติฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัดของฮอร์โมนนี้มักจะเพิ่มขึ้น ใน 7-8 สัปดาห์แรกนับจากวันที่ปฏิสนธิ ระดับต่ำของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนี้อาจบ่งบอกถึงพยาธิสภาพบางชนิดในระหว่างตั้งครรภ์ นอกจากนี้การขาดการเจริญเติบโตในเชิงบวกของเอชซีจีสามารถแสดงอาการของการตั้งครรภ์ "แช่แข็ง"

เมื่อถือผลไม้หลายชนิดสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นตามกฎในกรณีที่ตัวอ่อนตัวหนึ่งเสียชีวิต บ่อยครั้งสิ่งนี้ปรากฏชัดในกรณีที่ความคิดเกิดขึ้นผ่านการทำเด็กหลอดแก้ว

การคัดกรอง hCG เป็นสิ่งสำคัญมาก แพทย์ยังเรียกมันว่าพันธุกรรม ในระหว่างการศึกษาดังกล่าว มันเป็นไปได้ที่จะตรวจสอบความผิดปกติต่าง ๆ ของการพัฒนามดลูกในระยะแรก

การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการอย่างสมบูรณ์กับคุณแม่ทุกคนที่มีลูกในอนาคตหลายคนพร้อมกัน

หากฝาแฝดตั้งครรภ์หลังจากผสมเทียมซึ่งตอนนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นดังนั้นการศึกษาของเอชซีจีในเลือดก็จำเป็นต้องดำเนินการเช่นกัน ในสถานการณ์เช่นนี้แพทย์แนะนำให้วิเคราะห์ระยะเวลา 12-14 วันหลังจากนำตัวอ่อนเข้าสู่มดลูก ในขณะที่การตั้งครรภ์ดำเนินไประดับของ chorionic gonadotropin ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน หากการทำเด็กหลอดแก้วทำบนพื้นหลังของการกระตุ้นที่เด่นชัดของร่างกายหญิงด้วยการเตรียมฮอร์โมนจากนั้นตัวชี้วัดจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ทำได้อย่างไร?

การศึกษาดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทั้งในคลินิกปกติและในห้องปฏิบัติการส่วนตัว ในกรณีแรกการทดสอบนี้ฟรีอย่างสมบูรณ์ แม่ในอนาคตสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าต้องการจะทำวิจัยที่ใด

การวิเคราะห์มาควรอยู่ในขณะท้องว่าง. มื้อสุดท้ายควรไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงก่อนการศึกษา อาหารค่ำในห้องปฏิบัติการในวันนี้ควรเป็นไปได้อย่างง่ายดายและโดยไม่ต้องใช้อาหารที่มีไขมัน การใช้โปรตีนในทางที่ผิดก่อนดำเนินการวิเคราะห์นี้ก็ไม่ควรเป็นเช่นนี้อาจนำไปสู่การละเมิดคุณสมบัติของเลือดที่ศึกษา

เพื่อทำการศึกษาเลือดดำถูกนำมาใช้ ใช้เวลาค่อนข้างน้อย โดยทั่วไปแล้วการทดสอบจะต้องประมาณ 5 มล. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คุณจะต้องรอจากหลายชั่วโมงถึง 1-2 วัน

อัตราการตั้งครรภ์ต่อสัปดาห์

ในการประเมินผลลัพธ์แพทย์ใช้ตารางที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อประเมินสภาพของคุณแม่ที่มีลูกหลายคนพร้อมกัน ค่าที่ให้ในการออกแบบดังกล่าวค่อนข้างแตกต่างจากตารางที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการตั้งครรภ์ลูกเดียว สถานการณ์นี้สามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายจากข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อถือทารกหลายคนค่าของเอชซีจีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คำนวณระยะเวลาของการตั้งครรภ์
ป้อนวันแรกของรอบประจำเดือนครั้งสุดท้าย

ด้านล่างเป็นตารางที่บันทึกค่าปกติของฮอร์โมนนี้ในการตั้งครรภ์หลายครั้ง:

อายุครรภ์ขณะตั้งครรภ์เป็นสัปดาห์

ตัวชี้วัดของมนุษย์ chorionic gonadotropin

2

100-600

3-4

300-10000

4-5

20000-60000

5-6

40000-200000

6-7

100000-400000

7-8

80000-400000

8-9

70000-280000

9-10

65000-260000

10-11

60000-240000

11-12

55000-220000

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าค่าเหล่านี้คือ ชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีข้อ จำกัด ของค่าปกติ พวกเขาจะถูกกำหนดในแต่ละสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นหากหญิงตั้งครรภ์ใช้ยาฮอร์โมนหรือภูมิคุ้มกันบางอย่างเป็นเวลานานก่อนที่จะเริ่มมีอาการของการตั้งครรภ์แล้วค่าของฮอร์โมนนี้ในเลือดของเธออาจแตกต่างกันบ้าง

ในบางกรณีจะใช้การกำหนดระดับของเอชซีจีในเลือดตามวัน ตัวอย่างเช่นความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในแต่ละวันหลังจากการตกไข่สามารถประเมินได้เป็น 10.17 หรือ 21 dpo ทางเลือกของเทคนิคเฉพาะนั้นขึ้นอยู่กับแพทย์ที่สังเกตแม่มีครรภ์

ตารางด้านล่างแสดงระดับของ hCG ในบางวัน:

ช่วงเวลาตั้งครรภ์ในวันรุ่งขึ้นหลังจากความคิด

ความเข้มข้นของมนุษย์ chorionic gonadotropin, น้ำผึ้ง / มล

8

4-18

9

5-21

10

8-26

11

11-45

12

17-65

14

29-170

15

39-270

17

120-580

พลวัตในระหว่างตั้งครรภ์

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าเมื่อทารกในครรภ์เติบโตและพัฒนาในมดลูกดัชนีของฮอร์โมนนี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อถึงช่วงเวลาของการเกิดความเข้มข้นในเลือดจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กระบวนการนี้คือ สรีรวิทยา วันแรกหลังจากการปลูกถ่ายซึ่งสอดคล้องกับระยะแรกของการตั้งครรภ์จะมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระดับของฮอร์โมนนี้

การประเมินการเพิ่มขึ้นของเอชซีจีใน IVF อาจแตกต่างกันเล็กน้อย คุณแม่บางคนใช้ปฏิทินพิเศษสำหรับสิ่งนี้ซึ่งรวมถึงวันที่เฉพาะเจาะจงหลังจากที่ตัวอ่อนถูกย้ายเข้าไปในโพรงมดลูก ในกรณีนี้มีไว้สำหรับพวกเขาและประเมินพัฒนาการของการตั้งครรภ์

ตามกฎแล้วระดับเฉลี่ยของ hCG สำหรับ 11-13 dpp อยู่ในช่วง 70 ถึง 100 ที่ 14 dpp ของการปลูกถ่ายห้าสัปดาห์จะเท่ากับ 110-170 โดย 16 dpp ค่าของมันถึง 260-400 HONEY / ml

แพทย์ใช้ค่าเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ในการบ่งชี้เท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุความเบี่ยงเบนเฉพาะใด ๆ ตามการประเมินของ hCG โดยใช้วิธีรายวันหรือรายสัปดาห์ เพื่อระบุเงื่อนไขทางพยาธิวิทยาของการตั้งครรภ์หลายครั้งที่จำเป็นต้องทำ อัลตร้าซาวด์และการวิเคราะห์ทางชีวเคมีอื่น ๆ กำหนดแพทย์ของพวกเขาหลังจากทำการตรวจทางคลินิกที่จำเป็นของแม่ในอนาคต

มีการประเมินผลลัพธ์อย่างไร

หญิงตั้งครรภ์ที่มีทารกสองคนกำลังพูดคุยกับตัวชี้วัดระดับเอชซีจีของแต่ละคนอย่างแข็งขันตามวันและสัปดาห์ของการพัฒนามดลูกของทารกในอนาคต ในการสนทนาของพวกเขาพวกเขาบอกผู้ที่มีระดับใดในเลือดของฮอร์โมนนี้ในบางช่วงเวลาของการตั้งครรภ์

ระหว่างการสื่อสารเช่นนี้คุณแม่ที่คาดหวังจะต้องจำไว้อย่างนั้น ค่า hCG นั้นถูกเฉลี่ยและไม่สามารถใช้ได้ในแต่ละกรณี แพทย์แยกแยะสถานการณ์ทางคลินิกหลายแสนคนเมื่อค่าการทดสอบที่ได้รับแม้กระทั่งกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์โดยเฉพาะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ค่าของความเข้มข้นของเอชซีจีในเลือดที่แตกต่างจาก "แฟน" ไม่ได้หมายความว่ามีความผิดปกติทางพยาธิวิทยาหรือความผิดปกติในร่างกายของแม่ในอนาคต

หากแม้ความจริงที่ว่าระยะเวลาของการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นและความเข้มข้นของเอชซีจีในเลือดยังคงอยู่ในระดับต่ำการสำแดงนี้อาจเป็นอันตรายมาก ในกรณีนี้คุณควรปรึกษานรีแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล่าช้านี้ไม่ควรเป็นแม่ในอนาคตที่กำลังแบกแฝด

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในเลือดของฮอร์โมนนี้ควรอยู่ในช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการตั้งครรภ์ แพทย์ในแต่ละการรักษาจะทำการวางแผนการทดสอบอย่างละเอียดซึ่งจำเป็นต้องทำกับผู้หญิงที่อุ้มทารกหลายคนพร้อมกัน การตั้งครรภ์หลายครั้ง ต้องมีการตรวจสอบหลักสูตรและการพัฒนาอย่างระมัดระวังมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ HCG ดูวิดีโอต่อไปนี้

ค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่และลูกน้อยทุกสัปดาห์ของการตั้งครรภ์
ข้อมูลที่มีให้เพื่อการอ้างอิง อย่ารักษาตัวเอง เมื่อมีอาการแรกของโรคปรึกษาแพทย์

การตั้งครรภ์

พัฒนาการ

สุขภาพ