Arina Meath

แพทย์

ฉันชื่ออรีน่า ฉันเป็นหมอที่ได้รับการรับรอง ทุกวันระหว่างงานเลี้ยงฉันพบคำถามมากมายจากพ่อแม่ของฉัน วิธีการให้อาหารทารก? ห้องอาบน้ำแบบใดให้เลือก ทำไมอาการแพ้เกิดขึ้น? จะหาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อล่อได้ที่ไหน? แม่กลายเป็น "พ่อทำไม" และไม่ใช่เด็กเลย

สุขภาพของเด็กขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ความรับผิดชอบต่อการเติบโตและการพัฒนาของเขาขึ้นอยู่กับพ่อแม่ของเขา รับคำแนะนำที่เหมาะสมจากแพทย์ไม่สามารถทำได้ คิวยาวที่คลินิกวิธีการที่มีราคาแพงของกุมารแพทย์ของคลินิกเอกชน - ทั้งหมดเหล่านี้เป็นความจริงของวันนี้ การค้นหาคำแนะนำที่ดีและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนั้นยากขึ้นเรื่อย ๆ

งานของฉันบนเว็บไซต์เป็นการสนทนาโต้ตอบกับผู้ปกครองของฉัน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่จำเป็นและยากที่สุดในลักษณะที่ง่ายและสะดวก หลังจากทั้งหมดคุณต้องดูแลสุขภาพจากวัยเด็ก!

สิ่งพิมพ์บนเว็บไซต์

แสดงวัสดุทั้งหมด

การตั้งครรภ์

พัฒนาการ

สุขภาพ